Մատենադարան

Մատենադարանը հին ձեռագրերի և փաստաթղթերի պահպանման և ուսումնասիրման թանգարան է: Հայերեն ձեռագիրմատյանների ամենախոշոր պահոցը Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարանն է: Մատենադարանի շենքի դիմաց գտնվում է Մեսրոպ Մաշտոցի` հայ գրերի գյուտի հեղինակի և իր աշակերտնորի քարե կերպարները: Այստեղ պահվում է շուրջ 1800 ձեռագրեր, որից ավելի քան 13.000 հայերեն ձեռագրեր են, մնացածը հայերեն ձեռագրերի պատառիկներ, նորագույն և օտարալեզու ձեռագրեր: Մատենադարանում ձեռագրերը հավաքագրվում են հիմնականում կրոնա - եկեղեցական, ուսումնական, պետական հաստատությունների, ինչպես նաև անհատական նվիրատվությունների միջոցով: